PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o., Františkánské náměstí 34/8, 350 02 Cheb, IČ: 26384523, DIČ: CZ26384523 je Zpracovatelem a Správcem osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Odesláním formuláře "Chci dostávat akční nabídku" uděluji souhlas ke zpracování svých osobních údajů ke všem dále uvedeným účelům, kdy tento souhlas je podmínkou zasílání akčních nabídek Správce, tj. poskytnutí údajů je smluvním požadavkem Správce. Udělení souhlasu je možno následně odmítnout a akční nabídky vám nebudou dále zasílány. 

Účely zpracování osobních údajů, pro které je právním základem tento souhlas: 

  • Zasílání akčních nabídek

Osobní údaje, s jejichž zpracováním uděluje subjekt údajů souhlas:

  • E-mail

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány:

  • Vaše osobní údaje budou pro výše uvedený účel zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili na adresu l95@bonate.cz nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Máte právo:

  • Kdykoliv poskytnutý souhlas odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. 
  • Na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. 
  • Na přenesení osobních údajů, vznést kdykoli námitku týkající se konkrétní situace zpracování osobních údajů.
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Chebu dne 27. 9. 2021