OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro získání a užívání Dárkových poukazů 


Práva a povinnosti smluvních stran při zakoupení a užívání Dárkových poukazů společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o z hlediska právní úpravy:  

Dárkový poukaz vydává společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. - podnikatel.

Dárkový poukaz může zakoupit kterýkoli občan ČR jako zákazník, který splňuje podmínky pro uzavírání smluv.

Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu, která se stává osobou obdarovanou a při použití dárkového poukazu zákazníkem. 

Dárkový poukaz je ceninou s hodnotou, kterou lze využit pro nákup volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží v lékárnách BONATE.

***

Dárkový poukaz neumožňuje, aby zboží, produkt bylo poskytnuto samotnému zákazníkovi. 

Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu.

Hodnota Dárkového poukazu není úročena.

Každý Dárkový poukaz je odlišitelný sériovým číslem/čárovým kódem umožňující vydavateli – podnikateli kontrolovat a vyhodnocovat používání poukazů. 

Obdarovaný předkládá při výběru produktů v lékárně Dárkový poukaz. Při výběru prostřednictvím e-mailu uvádí zákazník sériové číslo/čárový kód.

Při reklamaci zakoupeného zboží na Dárkový poukaz je postupováno v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.  

Součástí obchodních podmínek je i první strana Dárkového poukazu.

***

Tyto Obchodní podmínky pro vydávání Dárkových poukazů jsou vydány na dobu neurčitou. Obchodní podmínky pro vydávání a užívání Dárkových poukazů lze vydavatelem měnit. Pro již zakoupený Dárkový poukaz se použijí obchodní podmínky platné ke dni zakoupení Dárkového poukazu.

Aktualizace dne 15. 10. 2021